Δήλωση Γάμου στα Δημοτολόγια

Η δήλωση του γάμου στα Δημοτολόγια γίνεται από τον οικείο Δήμο ή Κοινότητα με μηδενικό κόστος. Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι Aίτηση / υπεύθυνη Δήλωση Αστυνομική Ταυτότητα, Ληξιαρχική Πράξη Γάμου Αρμόδια Υπηρεσία: Οικείος Δήμος ή Κοινότητα Κόστος Μηδέν