Θρησκευτικός Γάμος

Δικαιολογητικά

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται την εκκλησία της ενορίας όπου θα τελεστεί ο γάμος.

α. Πιστοποιητικό αγαμίας από την ενορία του τόπου της τελευταίας κατοικίας των μελλονύμφων. Δημοσίευση σε ημερήσια Αθηναϊκή εφημερίδα (δύο φύλλα, ένα για τον καθένα).

β. Παράβολο των 15 ευρώ πράσινο (ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ) από δημόσιο ταμείο.

γ. Σε περίπτωση που ένας από τους μελλόνυμφους δεν τελεί γάμο για πρώτη φορά, απαιτούνται επιπλέον
ληξιαρχική πράξη θανάτου/ διαζυγίου
βεβαίωση από την μητρόπολη που να αναφέρει τον βαθμό του τελευταίου γάμου.


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Τα ονόματα στην Εφημερίδα θα είναι με ελληνικά γράμματα.
Για την κατάθεση της αίτησης και την παραλαβή της άδειας, πρέπει να προσέρχεται ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος, έχοντας και την ταυτότητά του.
Κατά την τελετή του γάμου κάθε μελλόνυμφος πρέπει να συνοδεύεται από ένα μάρτυρα ενήλικο, μπορεί να είναι και συγγενής του με την ταυτότητά του.
Σύμφωνα με τον καινούργιο Νόμο περί ισότητας, οι μελλόνυμφοι είναι υποχρεωμένοι να δηλώσουν πριν από το γάμο το επώνυμο των τέκνων που θα γεννηθούν. Αυτό μπορεί να είναι ή του συζύγου ή της συζύγου ή και των δύο, όχι όμως πάνω από δύο επώνυμα.

Έχετε υπόψη σας ότι γάμοι δεν γίνονται στις ακόλουθες περιόδους:
· 18/12 - 25/12
· 07/01
· 40 ημέρες πριν το Πάσχα
· Τα Ψυχοσάββατα
· Του Αγίου Πνεύματος
· 06/08-15/08
· 29/08